Nederland geeft 3 mln extra aan Palestijnse vluchtelingen

DEN HAAG, 16 nov. Nederland heeft drie miljoen gulden extra beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan ontheemde Palestijnen in de Gaza-strook en op de westelijke Jordaanoever. De VN-hulporganisatie UNRWA (voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen) zal de Nederlandse bijdrage besteden aan medische verzorging, voedsel, sanitaire maatregelen en onderdak.

In het gebied wonen 120.000 behoeftige gezinnen, zo heeft het departement van ontwikkelingssamenwerking meegedeeld. Het betreft extra hulp. Een deel van het geld is bestemd voor onderwijsmateriaal. Nederland geeft jaarlijks zes miljoen gulden voor dit doel, een bedrag dat volgend jaar met drie miljoen gulden zal worden verhoogd.

De VN-hulporganisatie UNRWA heeft dringend geld nodig, omdat het zich behalve met bestaande hulpprogramma's ook moet bezighouden met de opvang van door de Golfcrisis verdreven Palestijnen. Bovendien missen de bewoners van de Gazastrook en Westelijke Jordaanoever inkomsten van Palestijnen die in Koeweit en Irak werkten.

Nederland heeft ook het Rode Kruis een klein bedrag toegezegd voor een noodhulp-project in de bezette gebieden in Israel.