Natuurmonument

DEN HAAG, 16 nov. Het natuurgebied Groote Peel is aangewezen als natuurmonument. Daarmee heeft het ruim 1.300 hectare grote gebied in Noord-Brabant en Limburg een beschermde status gekregen. In een zone van twee kilometer rondom het gebied is een vergunning nodig voor beregening van landbouwgrond of voor uitbreiding van drainagesystemen.