Medische specialisten eisen garanties voor hun rechtspositie

RHENEN, 16 nov. Voor medische specialisten moet er een CAO-achtige constructie komen om de rechtspositie van deze beroepsgroep te waarborgen. Dat zei dr. A. W. Mulder, voorzitter van de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV), gisteren op een symposium in Rhenen over 'de specialist van morgen'.

In een soort CAO zouden landelijk gemaakte afspraken tussen representatieve organisaties door de overheid algemeen verbindend of algemeen onverbindend kunnen worden verklaard, aldus Mulder. Volgens de LSV-voorzitter kan dat worden geregeld 'door een simpele amendering' van het wetsvoorstel over het invoeren van maximumtarieven en afschaffing van de contracteerplicht die verzekeraars hebben. De Tweede Kamer buigt zich volgende week in een mondeling overleg over dit wetsvoorstel.

In naam zijn de specialisten nog steeds vrije beroepsbeoefenaren, aldus Mulder, 'maar hun afhankelijkheid wordt daar niet minder om, omdat zij niet, zoals een vrije ondernemer, vrij op de markt kunnen ondernemen. Uit rechtspositioneel oogpunt wordt voor de medewerkers een positie geschapen die vele malen slechter is dan die van een gemiddelde werknemer in ons land.'

Mulder heeft er bezwaar tegen dat er straks geen wettelijke minimumgrens voor tarieven is en wel een maximumtarief, vastgesteld op het huidige niveau van de tarieven. Hij wees er verder op dat er geen wettelijk stelsel dat de contractverhouding regelt tussen partijen (zoals verzekeraars en aanbieders van zorg zoals ziekenhuizen en specialisten), bijvoorbeeld over de contractduur, opzegbaarheid, minimumverplichtingen en rechtsbescherming bij fusies.

Het ministerie van WVC is volgens Mulder met de opheffing van de contracteerplicht en het stellen van maximumtarieven te ver doorgeschoten bij haar streven een marktstelsel voor de gezondheidszorg te introduceren. Hij bepleit een 'spiltarief' met een vrije onderhandelingsruimte van ongeveer 15 procent. Mulder: 'Het ligt niet erg voor de hand dat beroepsbeoefenaren bereid zullen zijn in de toekomst te onderhandelen met een onderhandelingsmarge waar ze alleen maar slechter van kunnen worden. Vliegen vang je niet met azijn, maar met stroop!'