Hulp bij strijd Antillen tegen drugshandel

DEN HAAG, 16 nov. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft tijdens de begrotingsbehandeling van Antilliaanse en Arubaanse Zaken zijn toezegging herhaald eenheden van de marechaussee beschikbaar te stellen voor de overzeese eilanden in de strijd tegen de 'verontrustende' drugscriminaliteit.

Op Sint Maarten worden voorbereidingen getroffen om binnen een half jaar twintig mensen van de marechaussees te plaatsen. Huisvesting is gevonden en een oud politiebureau wordt opgeknapt om de eenheid onder te brengen. Alleen de vakbonden van Antilliaans politie-personeel liggen nog dwars omdat de Nederlanders overeenkomstig Defensie-normen hogere salarissen ontvangen.

Op Curacao en Aruba worden inlichtingendiensten opgezet. De fors uitgebreide bemanning voor de politieboot op de Antillen krijgt een grondige training door de rijkspolitie te water vanuit het moederland. De minister meent dat de genomen maatregelen wel degelijk resultaat hebben. Probleem is evenwel dat dat resultaat moeilijk meetbaar is. 'De georganiseerde misdaad verstrekt immers geen jaarcijfers'.

De officier van justitie op Sint Maarten mr. H. Wesselink zegt desgevraagd dat de smokkel van cocaine nog steeds in omvang toeneemt. Hij leidt dit af aan de toename van transporten die worden onderschept.

Hirsch Ballin heeft ook toegezegd bereid te zijn met minister Ter Beek (defensie) te bespreken op welke wijze de marine en luchtmacht op de Antillen en Aruba een grotere bijdrage kan leveren in de strijd tegen de drugshandel. Voorwaarde hiervoor is wel dat er concrete voorstellen komen van de Antilliaanse justitie.