Heerma wil externe controle van woningbouwcorporaties

ROTTERDAM, 16 nov. Staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) wil dat woningcorporaties in de toekomst door openbare acountants worden gecontroleerd. Dat betekent dat de controle door acountants van de Nationale Woningraad (NWR), een van de twee corporatiekoepels, niet langer wordt geaccepteerd.

Volgens een woordvoerder wil Heerma de controle door een publieke acountant verplicht stellen om ook maar de schijn van eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. Ook kan via een publieke acountant beter zicht worden gehouden op de ontwikkeling van de enorme overheidsuitgaven in de volkshuisting, aldus deze woordvoerder.

De NWR-acountants kwamen de afgelopen jaren meermalen in het nieuws door hun 'dubbele petten'-probleem. Zij controleerden niet alleen jaarrekeningen, maar leverden ook financiele diensten en in een enkel geval leverden zij tevens informatie die de NWR-directie gebruikte om al dan niet bestaande misstanden bij een corporatie aan de kaak te stellen. De andere corporatiekoepel, het NCIV, laat jaarstukken die bestemd zijn voor extern gebruik tevens goedkeuren door een publieke acountant. Bij de NWR is dit niet gebruikelijk.

Onlangs werden twee acountants van de NWR door de Raad van Tucht van het Nederlands instituut van registeracountants (Nivra) berispt. Een acountant had onzorgvuldig gehandeld toen hij, als bewindvoerder van de Stichting studentenhuisvesting Amsterdam, het bestaande contract met een publieke acountant verbrak waardoor de weg vrijkwam voor een NWR-acountant. Deze laatste acountant werd berispt omdat hij de opdracht nooit had mogen accepteren.

Volgens de woordvoerder van Vrom staat Heerma's streven los van de recente uitspraak van de Raad van Tucht. De Commissie taakstelling en toezicht, die enkele maanden geleden is geinstalleerd en voor het nieuwe jaar moet rapporteren, heeft de controle door openbare acountants hoog in het vaandel staan.