Heerma schrapt bouw van woningen met premie

DEN HAAG, 16 nov. Staatssecretaris Heerma schrapt de bouw van 4.000 premiekoopwoningen en 850 premiehuurwoningen. Ook op de subsidieregeling voor verbetering van vooroorlogse woningen worden besparingen doorgevoerd. Op die manier maakt Heerma de bezuiniging van 30 miljoen op de stadsvernieuwing, die hij eerder voor 1991 had aangekondigd, ongedaan.

De Tweede Kamer had tijdens de algemene beschouwingen vorige maand erop aangedrongen de bezuiniging op het stadsvernieuwingsfonds niet te laten doorgaan, waarna het kabinet had beloofd naar andere posten te zullen zoeken.

Met de maatregelen die Heerma nu heeft getroffen wordt niet alleen de 30 miljoen voor de stadsvernieuwing gehandhaafd, maar worden ook enkele tekorten op zijn begroting weggewerkt. De staatssecretaris maakt gebruik van het feit dat gemeenten voor de nieuwbouw en woningverbetering minder plannen hebben ingediend dan was geraamd. Bij de premiekoopregelingen is dat onder meer veroorzaakt doordat de markt daarvoor op het ogenblik slecht is. De hoge rente is een van de oorzaken daarvan.

Dat sommige gemeenten minder plannen realiseren dan was verwacht, is niet ongebruikelijk. Gewoonlijk wordt het geld dat daardoor overblijft in hetzelfde jaar over andere gemeenten of provincies herverdeeld. Dat gebeurt nu niet, behalve voor de wat duurdere premiekoopwoningen in de grote steden en voor ingrijpende woningverbetering. De bedoeling was dat dit jaar de plannen voor 21.000 premiekoopwoningen zouden rondkomen. Per 1 oktober was 79 procent daarvan ingediend. Vooral de grotere steden in Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg hebben minder plannen ingediend dan ze mochten.

De totale nieuwbouw komt dit jaar waarschijnlijk uit op ruim 88.000 woningen, waarvan 32.000 ongesubsidieerde. Het aantal van 88.000 is in overeenstemming met de meerjarenprogramma's voor de woningbouw die een raming van 85.000 a 95.000 geven.

Ook het ministerie van WVC moet nog een bezuiniging van 13 miljoen op de stadsvernieuwing (voor restauraties) ongedaan maken. Dat zal gebeuren, aldus een woordvoerster van het departement, maar nog niet is duidelijk ten koste van welke andere uitgaven. Of bijvoorbeeld het extra geld dat voor het onderhoud van rijksmusea is uitgetrokken (vijf miljoen), wordt gehandhaafd, kon de woordvoerster niet bevestigen.