Gevangenisstraf Franse arts en verzorgers voor aandeel in dopingzaak

PARIJS, 16 nov. Een arts en twee oud-wielrenners zijn tot respectievelijk drie en twee jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens hun aandeel in een dopingschandaal dat tijdens de Zesdaagse van Parijs in Bercy in november 1986 aan het licht kwam.

De arts, Jacob Toledano, en de twee oud-wielrenners die als verzorgers optraden, Patrick Charron en Joel Lacroix, werden bovendien voor vijf tot tien jaar van hun burgerrechten ontheven door de 16de kamer van de Parijse arrondissementsrechtbank.

Twee van de drie wielrenners die toegaven dat ze amfetaminen (tonedron) hadden gebruikt, de Westduitser Dietrich Thurau en de Fransman Franck Clemente, kregen boetes van respectievelijk tienduizend franc en vijfduizend franc opgelegd. Een derde wielrenner die schuld had bekend, Christian Muselet, werd veroordeeld zonder strafoplegging.

Drie andere Franse wielrenners die op de rechtzitting ontbraken op grond van een medische verklaring Caritoux, Claveyrolat en Castaing krijgen hun straf op 12 maart volgend jaar te horen.

In totaal stonden twee weken geleden vijftien renners terecht die tijdens de Zesdaagse van Parijs, vier jaar geleden na een 'overval' van een anti-drugsbrigade van de Franse politie op het gebruik van amfetaminen en andere dopingmiddelen waren betrapt. Onder de verdachten waren renners met beroemde namen, zoals de Fransen Jean-Rene Bernaudeau en Regis Clere en de Belg Stan Tourne. Alleen de twee Fransen verschenen op de rechtzitting.

De rechtbank oordeelde dat deze renners 'geen schuldige intentie' hadden om doping te gebruiken. 'Het gebruik van versterkende en verdovende middelen door deze professionals is het resultaat van een langdurig beleid van tolerantie', zo overwoog de rechtbank in het vonnis.

Bij de strafoplegging heeft de rechtbank kennelijk rekening gehouden met een wet contra het gebruik van doping in de sport die in 1989 van kracht werd, dus drie jaar nadat bij de Zesdaagse van Parijs het gebruik en de handel in amfetaminen aan het licht kwam. De nieuwe wet maakt een duidelijk onderscheid tussen sportbeoefenaars en hun verzorgers.

De gebruikers van doping worden ontzien omdat druggebruikers in Frankrijk doorgaans niet strafrechtelijk vervolgd worden nadat ze voor het eerst op het gebruik van verdovende middelen zijn betrapt. Aan de andere kant zijn de straffen voor verzorgers van sportlieden in de wet verhoogd tot een maximum van tien jaar gevangenisstraf en boetes tot maximaal vijfhonderdduizend franc (circa hondervijfenzestigduizend gulden).