Geen experiment met elektronisch huisarrest

AMSTERDAM, 16 nov. Er zal in Nederland niet worden geexperimenteerd met het elektronisch huisarrest als alternatieve straf. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft dit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De bewindsman vindt dat eerst ervaring met andere alternatieve straffen moet worden opgedaan. Kosto volgt daarmee het advies van de Overleg- en Adviescommissie alternatieve sancties op. De vorig jaar geinstalleerde commissie gaf het advies experimenten met elektronisch huisarrest waarbij personen thuis kunnen blijven en er toezicht wordt gehouden aan de hand van een op het lichaam te dragen zendertje pas te overwegen als ervaring is opgedaan met intensieve begeleiding en andere alternatieven, waarop de commissie nog aan het studeren is.

Op 1 juni, tijdens een symposium van de Orde van Advocaten over elektronisch huisarrest, bleek overigens dat een meerderheid in de Tweede Kamer geen bezwaren zou hebben tegen een experiment. De instellingen voor reclassering zijn tegen elektronisch huisarrest, onder meer omdat dat een belasting voor de gezinsleden is. De vrees bestaat bovendien dat elektronisch huisarrest ertoe zal leiden dat het aantal maatregelen wordt uitgebreid omdat rechters in strafzaken waarin nu geen straf wordt opgelegd de nieuwe maatregel zouden proberen.

De commissie Balkema zal naar verwachting binnen enkele maanden advies uitbrengen over het geheel van alternatieven voor de gevangenisstraf.