Geen controle over alle medewerkers Gladio

ROME, 16 nov. De 622 leden van het Italiaanse verzetsnetwerk Gladio konden medewerkers kiezen zonder dat ze de namen van hen hoefden door te geven aan de militaire geheime dienst, onder wie Gladio valt. Dit heeft admiraal Fulvio Martini, hoofd van de militaire geheime dienst Sismi, gisteren onthuld tegenover een parlementaire commissie. Martini zei dat hij persoonlijk kon instaan voor de officiele leden, maar dat hij geen controle had over hun medewerkers.

Eerder had rechter Felice Casson, die een onderzoek uitvoert naar Gladio, het vermoeden uitgesproken dat er ongeveer tweeduizend onofficiele medewerkers waren. Martini's onthulling is een nieuwe aanwijzing ervoor dat leden van het Italiaanse netwerk, dat banden onderhield met soortgelijke organisaties in andere Westeuropese landen, betrokken kunnen zijn geweest bij extreem-rechtse terreuraanslagen. Martini vertelde de parlementaire commissie dat de activiteiten van Gladio sinds een maand zijn bevroren.

De admiraal was de eerste van een reeks betrokkenen die de parlementaire commissie wil horen. De communistische partij heeft gevraagd om een parlementair onderzoek. Zeventig procent van het Gladio-netwerk was geconcentreerd ten noorden van de rivier de Po, zei Martini. Van de 622 leden bestaat dertig procent uit vijftigers; 27 procent is jonger dan vijftig.

Volgens Martini zijn de premiers en ministers van defensie steeds ingelicht over het bestaan van Gladio, al kregen niet allen evenveel informatie. Bovendien is er een lacune van vier jaar, van 1970 tot 1974, waarin volgens de archieven van de geheime dienst de politici niet zijn ingelicht. Dit was een periode vol coupplannen van extreem-rechtse en rechtse groeperingen en linkse terreuraanslagen. Tot zover onze correspondent. In Duitsland hebben politici donderdag opgeroepen tot een onderzoek naar het bestaan van een Duitse tak van het verzetsnetwerk. Het Duitse weekblad Stern heeft gemeld dat de Duitse groep beschikte over een 'dodenlijst', waarop linkse politici stonden die zouden worden vermoord als een oorlog uitbrak met de Sovjet-Unie.

Intussen is duidelijk dat ook in Luxemburg een groep bestond die het verzet moest organiseren bij een Sovjet-bezetting. Premier Santer verklaarde dat de organisatie begin jaren zestig is opgericht volgens een concept van de NAVO. De krant Luxemburg Wort meldde gisteren dat Santer opdracht heeft gegeven tot ontmanteling van de groep. (AP/DPA)