Familiecomite wil gesprek met ambassadeur Van Dam

AMSTERDAM/DEN HAAG, 16 nov. Het familiecomite 'Gijzelaars Irak' wil op korte termijn een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Irak, Van Dam, om hem onder meer te wijzen op de 'ellendige toestand' waarin de Nederlandse gijzelaars in Irak zich bevinden. Van Dam is deze week in Nederland voor overleg. Volgens woordvoerder P. Bakker zijn de gijzelaars aan het eind van hun krachten en moet snel een oplossing worden gevonden.

Aanvankelijk reageerde het comite positief op de uitkomst van het politieke beraad om een besluit over een missie naar Bagdad tot na het weekeinde uit te stellen. 'Inmiddels zijn we overstelpt met telefoontjes van verontruste familieleden die niet begrijpen waarom de politiek geen duidelijk signaal richting Bagdad stuurt. Ook de gijzelaars zien het niet meer zitten', aldus Bakker. Vanavond beraden de gijzelaars zich op nieuwe stappen.

Hoewel daarover in het openbaar geen mededelingen zijn gedaan, is bekend dat een van de redenen voor het uitstel van de beslissing is dat men de positie van de 104 baggeraars van Boskalis en Volker Stevin in Irak niet wil verslechteren. Hun baggerwerkzaamheden bij de havenstad Umm Quom zijn gereed; zij hebben een aanvraag ingediend voor een uitreisvisum en wachten op toestemming van de Iraakse autoriteiten om naar huis te gaan. Het sturen van een Nederlandse delegatie op dit moment zou dat vertrek kunnen doorkruisen: in de eerste plaats zou Irak deze mensen nu ook als gijzelaars kunnen gaan beschouwen, in de tweede plaats zou zij als concessie aan een Nederlandse delegatie kunnen zeggen dat deze 104 mensen 'vrij' komen en hen daarmee als het ware een sigaar uit eigen doos presenteren, omdat dit toch al zou zijn gebeurd. De hoop in regeringskring en bij beide baggerbedrijven dat de 104 baggeraars op reguliere wijze het land kunnen verlaten, is toegenomen nu Bagdad een groep Ierse artsen en medici heeft laten gaan, wier contract was afgelopen.