Coca Cola maakt plan voor grotere produktie

ROTTERDAM, 16 nov. Coca Cola, de maatschappij die in Nederland een derde van de frisdrankenmarkt beheert en marktleider is voor verkoop van Cola met een marktaandeel van meer dan 50 procent, wil haar produktie drastisch uitbreiden. Dat is nodig, zegt directeur personeel en organisatie J. C. Kruisbergen, om op langere termijn aan de sterk stijgende vraag naar frisdranken te kunnen voldoen.

Coca Cola is druk doende met intern directieberaad over de manier van uitbreiding. Op 20 december wordt een gesprek met de vakbonden gevoerd over de mogelijkheden voor uitbreiding.

Het bedrijf heeft drie produktievestigingen, in Schiedam, Dongen en Ede en een hoofdkantoor in Rotterdam, en maakt nu een kleine 400 miljoen liter frisdrank per jaar. De afgelopen jaren groeide de omzet met meer dan tien procent jaarlijks. Die groei zal de komende jaren nog iets toenemen, verwacht het bedrijf.

Coca Cola heeft door het organisatiebureau Beerenschot een studie laten uitvoeren, die verschillende mogelijkheden aangeeft om de produktie uit te breiden. De bestaande vestigingen kunnen een bepaalde groei doormaken, maar ook kan de produktie worden geconcentreerd in een geheel nieuwe fabriek met meer mogelijkheden, een 'megaplant'.

De mogelijke vestigingsplaats van die fabriek is nog geheel open en onduidelijk, zegt Kruisbergen. Niettemin is onder de 900 personeelsleden ongerustheid ontstaan, omdat zo'n nieuwe vestiging voor veel werknemers langere reistijden of verhuizen kan betekenen. De vakbonden hebben een snelle beslissing van de directie geeist. Directeur Kruisbergen verwacht die beslissing in de loop van volgend jaar, nadat alle mogelijkheden goed zijn bekeken en overleg met de werknemers en vakbonden is gevoerd.