Brussel is vastbesloten van onderhandelingen Gatt succes te maken

BRUSSEL, 16 nov. De Europese Gemeenschap is vastbesloten de onderhandelingen in de Uruguay-ronde over de liberalisering van de wereldhandel volgende maand met succes te beeindigen.

Dat werd gisteren in alle toonaarden beklemtoond aan het einde van het beraad van de Europese ministers van handel, die spraken over de EG-positie bij de onderhandelingen van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel).

De Uruguay-ronde zal volgende maand in Brussel worden afgesloten met een vijf dagen durende ministeriele slotzitting, waar alle 107 bij de GATT aangesloten landen vertegenwoordigd zijn. Tijdens een persconferentie zei de Italiaanse minister van buitenlandse handel, Ruggiero, gisteren er alle vertrouwen in te hebben dat er een 'bevredigend resultaat' te bereiken zal zijn binnen de beschikbare tijd. Ook al restten er nog slechts iets meer dan twee weken voor de ministeriele zitting, er mocht geen uitstel van de slotfase komen.

Frans Andriessen, de Europese Commissaris voor buitenlandse betrekkingen en handel, gaf toe dat er 'nog enorm veel werk' moest worden gedaan, maar hij zei erop te vertrouwen dat alle partijen zich zullen inzetten om het resultaat van de wereldhandelsbesprekingen 'aanvaardbaar' te maken. Doordat de belangen van de verschillende partijen zo verschillend zijn is dat zeer moeilijk, zo zei Andriessen, maar een eenzijdige benadering zou niet in het belang zijn van het onderhandelingsproces. 'Het gaat daarom niet aan', zo zei Andriessen met een niet mis te verstane sneer naar de opstelling van EG-landbouwcommissaris McSharry, 'te doen alsof het alleen een landbouwronde is.'

Ook minister Ruggiero wees erop dat de Europese Gemeenschap groot belang heeft bij een goede afsluiting van de onderhandelingen op het gebied van de liberalisatie van bijvoorbeeld de dienstensector. 'Daaruit vloeit uitbreiding van de produktiemogelijkheden voort en daarmee uitbreiding van de welvaart.'

Wat betreft de kritische geluiden die de Amerikaanse minister van landbouw, Clayton Yeutter, de afgelopen dagen heeft laten horen over het onderhandelingsaanbod van de Europese Gemeenschap Yeutter zei dat het een gevaarlijke strategie van de EG is om te veronderstellen dat de VS hun eisen zullen verzachten zei minister Ruggiero dat het niet het 'goede ogenblik' was om een openbare polemiek uit te lokken. Het ging erom, zo zei Ruggiero, dat de EG onderhandelingen wil beginnen. Maar willen de VS dat ook op de gebieden die bij hen moeilijk liggen, zoals bijvoorbeeld de dienstensector, de liberalisatie van luchtvaart en scheepvaart?

Ruggiero zei ervan overtuigd te zijn dat het verkeerd zou zijn tevoren al een prijs te willen betalen op het gebied van de landbouw. 'Elke sector heeft zijn eigen gewicht, er moet nu een globaal evenwicht gezocht worden. Dat is de zin van onderhandelingen.' Ook Andriessen legde er de nadruk op dat er geen punten mogen zijn die 'onbespreekbaar' zijn: 'Dat is nu juist het belang van onderhandelingen.'

De Nederlandse staatssecretaris van buitenlandse handel, Yvonne van Rooy, zei blij te zijn dat het bij de discussie in de Raad nu eens eindelijk niet alleen over landbouw was gegaan, maar dat ook andere onderwerpen de revu waren gepasseerd. Ze juichte het toe dat EG-Commissaris Andriessen er op had gewezen dat er geen 'conditiones sine quibus non' zouden mogen zijn en dat de Europese Commissie in het spel van geven en nemen meer nadruk zou leggen 'op het element geven'. De Europese Commissie moest volgens Van Rooy 'voldoende onderhandelingsruimte' hebben, maar wel meende ze dat de druk op de VS wat betreft de dienstensector groot moest blijven.

Over haar gesprekken vorige week in Washington met minister Yeutter en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger, Carla Hills, zei de staatssecretaris dat ze het een 'positief signaal' vond dat Yeutter de landbouwvoorstellen van de EG tenminste niet 'van de tafel geveegd had' 'Hij had wel kritiek, maar hij vindt de voorstellen niet onbespreekbaar als de EG maar flexibel is', zo zei mevrouw Van Rooy.

    • Frits Schaling