Aalsmeer: bon voor hinder door vliegtuig

AALSMEER, 16 nov. Unaniem heeft de gemeenteraad van Aalsmeer besloten om overvliegende vliegtuigen die geluidshinder veroorzaken voortaan op de bon te slingeren.

Gisteravond nam de raad een verordening aan die het verbiedt om zich met een vliegtuig op zodanige wijze in het luchtruim te bevinden dat op het grondgebied van de gemeente Aalsmeer geluidshinder wordt veroorzaakt. Overtreding levert per keer een boete op van 5.000 gulden.

De initiatiefnemer voor de verordening, het CDA-raadslid J. Piet, zegt dat het niet ondenkbaar is dat de regeling in strijd is met hogere regels, maar hij wil de toetsing daarvan overlaten aan de Kroon. De achterliggende gedachte is de aandacht die Aalsmeer wil vragen voor de enorme geluidsoverlast die nu wordt ondervonden van laag overvliegende vliegtuigen.

Piet zei dat Aalsmeer de vliegtuigen die de verordening overtreden wil bekeuren na de overlast te hebben geconstateerd met een geluidsmeter, fototoestel of infra-rood camera. De bekeuring zal worden gestuurd naar de luchtvaartmaatschappij waartoe het toestel behoort.

Hij wees erop dat nu al met enige regelmaat de dakpannen van huizen worden geblazen door laagovervliegende vliegtuigen. De overlast is nu zodanig dat in sommige gebieden van Aalsmeer geen woningbouw mogelijk is.

Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat zegt dat de aangenomen verordening gezien wordt als 'een serieus en zwaar signaal' van de gemeente Aalsmeer om de geluidsproblematiek aan de orde te stellen. 'Het kan echter niet zo zijn dat Aalsmeer op eigen houtje voorbij gaat aan rijksprocedures', aldus de woordvoerder.

De verordening zal nu worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland die moeten bezien of de regeling rechtskracht heeft. Het is namelijk de vraag of de verordening in strijd is met hogere rechtsregelingen, zoals de luchtvaartwet.