Werkloosheid licht omhoog

DEN HAAG, 15 nov. Het aantal werklozen is in de periode augustus-oktober met 3.000 gestegen ten opzichte van de periode juli-september tot gemiddeld 346.000 mensen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren heeft gepubliceerd.

Sinds juni van dit jaar is de werkloosheid licht gestegen. Maar volgens het CBS geven de 'recente gegevens geen wijziging in het beeld van een onverminderd dalende tendens op wat langere termijn'. Alleen grote verschillen tussen driemaandscijfers ontwikkelingen over een wat langere periode, kunnen volgens het CBS worden beschouwd als werkelijke ontwikkelingen in het aantal geregistreerde werklozen.

De gestegen werkloosheid in de periode augustus-oktober komt geheel voor rekening van de mannen; bij vrouwen bleef de werkloosheid op hetzelfde niveau.