Volkshuisvesting bespaart op hoge huursubsidies

DEN HAAG, 15 nov. Het aantal toewijzingen van woningen waarvan de bewoners meer dan 250 gulden per maand aan individuele huursubsidie gingen ontvangen, is het afgelopen jaar met 19 procent afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van volkshuisvesting. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt staatssecretaris Heerma van 'een stap in de goede richting'. In april vorig jaar deed hij een beroep op gemeenten en verhuurders om bij de toewijzing van woningen beter te letten op de verhouding tussen inkomen van de bewoners en de huur. De 250 gulden werd als 'fiatteringsgrens' vastgesteld. Als de toewijzing tot een huursubsidie leidt die hoger is dan dat bedrag moet de gemeente daarvoor apart toestemming geven. De bedoeling is dat een gemeente of verhuurder nagaat of er niet een goedkopere woning beschikbaar is. Het is een van de methoden om de jaarlijks stijgende rijksuitgaven voor individuele huursubsidie te beperken. Tussen 1 juli 1988 en 1 juli 1989 werden 21.700 woningen toegewezen waarvan de bewoners meer dan 250 gulden ontvingen. Een jaar later ging het om 17.600 toewijzingen.