Sphinx

De nettowinst van Sphinx (onder andere tegels en sanitair) is in de eerste helft van het lopende boekjaar (per 30 september) ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar gestegen met 15,5 procent van fl. 9,8 miljoen naar fl. 11,4 miljoen. Dat komt overeen met een toeneming van de winst per aandeel van fl. 5,94 naar fl. 6,86, gecorrigeerd voor de vergroting van het aantal aandelen met zes procent, aldus Sphinx.

De directie verwacht dat de stijging van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over het hele jaar ongeveer even groot zal zijn als in het eerste halfjaar.