Samenvoeging van AG en Amev beklonken

AMSTERDAM, 15 nov. De samenwerking tussen het verzekeringsconcern Amev en de Belgische AG, die in april van dit jaar werd aangekondigd, is beklonken. Dat hebben beide verzekeraars vanochtend bekend gemaakt.

De beide verzekeraars zullen hun aktiviteiten samenvoegen. Op 3 december worden aandeelhoudersvergaderingen belegd van zowel Amev als AG waar de voorwaarden voor de vorming van de nieuwe financiele groep worden voorgelegd. In principe zal hierna de samenvoeging tot stand worden gebracht met terugwerkende kracht tot 1 januari 1990.

Beide houdstermaatschappijen verklaarden vanochtend dat de manier waarop de transactie is uitgevoerd nauwelijks gevolgen heeft voor de verwachte winst per aandeel van dit jaar. Deze ligt bij Amev op een hoger niveau dan de resulaten van 1989.

Zoals eerder bekend werd gemaakt zullen AG en Amev als afzonderlijke houdstermaatschappijen blijven voortbestaan. Zij nemen ieder voor de helft deel in de nieuw te vormen financiele groep. In deze groep zijn de operationale aktiviteiten van AG, Amev en de Verenigde Spaarbank. Deze bank fuseerde begin vorig jaar met Amev.

Buiten de groep blijft een pakket aandelen van Amev in de Munchener Ruckverein ter waarde van 200 miljoen gulden en 80 miljoen gulden aan kasgeld. In dat laatste bedrag is 50 miljoen begrepen voortkomend uit de kapitaalsuitbreding van Amev in de vorm van de uitgifte van preferente aandelen en het keuze-dividend over 1989.

Amev en AG zijn definitief overeengekomen dat de Amev-groep op deze wijze 1,15 miljard gulden meer in de nieuwe financiele heeft gebracht. De helft van dit verschil zal door AG worden vergoed aan Amev in de vorm van een eenmalige betaling in contanten van 100 miljoen gulden half december. Daarnaast zal Amev voor een bedrag van 475 miljoen gulden cumulatief preferente aandelen krijgen in het kapitaal van AG. Deze aandelen worden in de periode van 1993 tot 1999 ingekocht of ingetrokken.