Rol Europa voor Simons nog onzeker

DEN HAAG, 15 nov. Het is onduidelijk of de Europese regelgeving van toepassing is op het stelsel van ziektekostenverzekeringen zoals staatssecretaris Simons (volksgezondheid) dat wil invoeren. Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden van de bewindsman op vragen die gisteren in de Tweede Kamer zijn gesteld over de wijzigingen in het systeem van ziektekostenverzekeringen.

Simons overweegt niet om op korte termijn zijn plannen om tot een verplichte zorgverzekering voor iedereen te komen voor te leggen aan de Europese Commissie. 'Volstrekte zekerheid omtrent het niet van toepassing zijn van de EEG-regelgeving kan noch dezerzijds noch van de kant van de Europese Commissie worden gegeven', aldus Simons. Een uitspraak daarover is volgens hem voorbehouden aan het Europese Hof.

De staatssecretaris ziet vooralsnog geen aanleiding een maximum vast te stellen voor de vaste, niet inkomensafhankelijke premie in de toekomstige zorgverzekering. Als Simons' plannen doorgaan mogen verzekeraars straks zelf de hoogte bepalen van die premie. Daarmee kunnen ze elkaar beconcurreren. Hij wijst erop dat verzekerden de mogelijkheid hebben na twee jaar naar een andere verzekeraar over te stappen.