Overwegend positieve reacties op extra nota ruimtelijke ordening

ROTTERDAM, 15 nov. De nota over de ruimtelijke ordening van minister Alders is een 'flinke verbetering', vergeleken met de plannen die in 1988 door minister Nijpels werden opgesteld. Dat zegt de Stichting Natuur en Milieu. Zij vindt de Alders' nota een duidelijke inhaalmanoeuvre ten gunste van het milieu.

Ook elders zijn de reacties positief van toon. Volgens de Amsterdamse wethouder J. Saris betekent de nota 'een belangrijke steun in de rug' voor de verdere ontwikkeling van de hoofdstad en de regio. Saris constateert tevreden dat het rijk, de provincies en het stadsgewest Amsterdam 'op een lijn zitten' ; voor Amsterdam betekent dat volgens Saris de erkenning van bouwen in en aan de stad, het belang van de aanleg van de ringsneltram en de ondergrondse Noord-Zuidlijn, de noodzaak van de Westrandweg en de versterking van de noordkant van de stad. Alders' voorstel om tot 2005 in Nieuw-Oost 15.000 woningen te bouwen noemde de wethouder bovendien 'een doorbraak van jewelste; goed voor de huisvesting en goed voor de hele noordkant van de binnenstad'.

De andere grote steden in de Randstad zijn eveneens enthousiast over de mogelijkheden voor woningbouw die in de Vierde Nota Extra staan aangegeven. Utrecht mikt echter op meer woningen dan minister Alders nu wil toestaan. Rotterdam is zonder meer positief en volgens Den Haag biedt de nota voldoende oplossingen voor zijn ruimtegebrek. Den Haag mag namelijk uitbreiden in de richting van Wateringen en Leidschendam-Zuidoost. Bovendien kan Den Haag op het militaire vliegveld Ypenburg gaan bouwen.

Dat minister Alders de bouw van een kustlocatie of een Parkstad tussen Den Haag en Rotterdam tot na 2005 wil uitstellen doet Den Haag geen pijn, omdat voor de korte termijn de ruimtenood wel is opgelost. Voor de vrijheid van de land- en tuinbouw zal de Vierde Nota Extra verstrekkende gevolgen hebben stelt het Landbouwschap, dat het onjuist vindt dat de overheid zou bepalen waar zich welke vorm van landbouw mogen ontwikkelen. Het Landbouwschap heeft ook 'grote problemen' met het feit dat in grote gebieden de landbouw ondergeschikt wordt gemaakt aan de natuur. De nota gaat volgens het schap ten onrechte uit van het idee van 'maakbaarheid van de samenleving'.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt Alders' plannen voor het openhouden van het Groene Hart van Holland en Utrecht en voor de leefbaarheid op het platteland een hele verbetering vergeleken met de oorspronkelijke Vierde Nota. Ook D66 is blij met de nota, maar stelt wel vragen bij de financiele onderbouwing daarvan. Het CDA, dat nog geen oordeel uitspreekt over de in de nota gemaakte keuzen, vindt eveneens een meer solide financieel kader gewenst. De VVD-fractie meent dat minister Alders zich teveel met de ruimtelijke ordening wil bemoeien en alles veel te gedetailleerd probeert te regelen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het overlegorgaan van de provincies (IPO) willen pas op de nota reageren nadat ze die uitgebreid hebben bestudeerd.