Overslag van goederen in R'dam lager

ROTTERDAM, 15 nov. In de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar 214 miljoen ton goederen overgeslagen. Dit is 0,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam verwacht op basis van deze cijfers dat de overslag over geheel 1990 niet meer dan 290 miljoen ton zal zijn. In 1989 werd in totaal 291,9 miljoen ton overgeslagen.

In de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal van dit jaar 70,8 miljoen ton goederen overgeslagen. In dezelfde periode vorig jaar werd nog 73 miljoen ton goederen verwerkt. De daling is vooral in de maand september opgetreden door een teruggang in die maand in de aanvoer van aardolieprodukten met 21 procent tot 4,5 miljoen ton. Bovendien nam de totale stukgoedoverslag in de Rotterdamse haven af met vier procent tot 14 miljoen ton.

De oorzaak van de verminderde aanvoer van aardolieprodukten schrijft het Gemeentelijk Havenbedrijf toe aan het handelsembargo tegen Irak. Ook raffinageproblemen in de Russische aardolie-industrie hebben een nadelige invloed op het overslagvolume gehad. De teruggang in de overslag van stukgoederen zou door de verslechterde economische situatie in de Verenigde Staten en Groot-Brittannie zijn veroorzaakt.

De aanvoer van erts daalde met 19 procent tot negen miljoen ton, maar daar stond een stijging van de overslag van zogenoemd nat massagoed, vooral chemicalien, van 24 procent tot 2,6 miljoen ton tegenover.