May-Weggen botst opnieuw met Kamer over boetes

DEN HAAG, 15 nov. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) is opnieuw in botsing gekomen met een meerderheid van de Tweede Kamer. Terwijl VVD, PvdA, D66, Groen Links en GPV gisteren lieten weten dat de verhoging van de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer moet worden teruggedraaid, wenste de minister geen millimeter te wijken. Alleen van haar eigen partij, het CDA, kreeg ze steun.

De Kamer is niet tegen een hogere boete voor het zwartrijden (sinds 1 september 100 gulden), maar vindt dat daaraan niet kan worden vastgehouden nu de kantonrechters niet bereid zijn hun vonnis hoger dan 65 a 70 gulden te laten uitvallen. Daardoor is het voor zwartrijders lonend de boete niet aan de controleur te betalen, maar de zaak bij de kantonrechter te laten voorkomen.

De VVD heeft gisteren een motie ingediend om de verhoging van de boete daaromvoorlopig terug te draaien, zij het niet naar het oude niveau, maar bijvoorbeeld tot 50 gulden. Maij-Weggen liet blijken deze motie, waarover eventueel volgende week wordt gestemd, vooralsnog niet te willen uitvoeren. Zij zal de kwestie morgen in het kabinet aan de orde stellen.

Het is de derde maal dat de minister van verkeer opvattingen van de Kamermeerderheid die haar niet bevallen aan het kabinet ter bespreking voorlegt. Eerder gebeurde dat met moties over de maximumsnelheid en over de snelheidsbegrenzer voor vrachtauto's.

De minister verbaasde de Tweede Kamer ook met haar mededeling 'meer waarde te hechten aan de mening van de twee verwante fracties (CDA en PvdA), met alle respect voor de oppositie'.

Pag. 3: Kamer kritisch over aanpak minister