Leden NEA protesteren tegen censuur

WASHINGTON, 15 nov. Negen van de elf leden van de literaire commissie van de National Endowments of the Arts (NEA), het Amerikaanse instituut dat overheidssubsidies voor kunst toewijst, hebben ontslag genomen. Zij protesteren daarmee tegen de beperkingen die het Amerikaanse Congres hen wil opleggen in de besteding van het jaarlijkse budget van 174 miljoen dollar.

In een brief waarschuwen de negen leden voor het gevaar van censuur en de poging van het Congres om de artistieke vrijheid van schrijvers te perken. Daarmee verwijzen ze naar een verzoek van het Congres aan de NEA om bij subsidietoewijzingen 'rekening te houden met algemeen aanvaarde fatsoensnormen en respect te tonen voor het geloof en de waarden van het Amerikaanse publiek.'

De voorzitter van de NEA, John Frohnmayer, wil nagaan of de nieuwe wet kan worden aanvaard, zonder de creativiteit van schrijvers te beknotten.

Onder de negen leden zijn dichters, schrijvers, uitgevers, boekverkopers en bestuurders van kunstinstellingen. Voormalige commissievoorzitter Jennifer Moyer wijst alle restricties van de hand als 'angstaanjagend'. (AP)