HET NAOORLOGS EUROPA IN DE FILM

Het jaarlijkse Cinemathema-festival presenteert na de onderwerpen architectuur, mode en muziek nu ruim dertig films die zich op de een of andere manier bezig houden met de Europese geschiedenis sinds 1945. Het programma is weer onderverdeeld in zes subthema's: de naoorlogse economische en morele ontreddering (Germania anno zero) de Koude Oorlog (The Big Lift over de Berlijnse luchtbrug); wederopbouw, Marshallhulp en Wirtschaftswunder (Lola en de recente Duitse compilatiefilm Rendez-vous unterm Nierentisch); maatschappelijke en sociale veranderingen in de jaren zestig (La chinoise, Stammheim); dekolonisatie (La battaglia di Algeri en New York-Batavia); en individu en staat (De mens van marmer en Z). Verreweg de meeste titels zijn bekend, maar het programma zou zich uitstekend lenen voor het geschiedenisonderwijs. Cinemathema 1990. Haags Filmhuis, t/m 13 dec. Ook in Amsterdam, Rialto; Rotterdam, Lantaren/ Venster; Utrecht, 't Hoogt; Enschede, Vestzaktheater; Arnhem, Filmhuis; Dordrecht, Cinode; Amersfoort, De Lieve Vrouw. Inl. 070-3656030/3459900.