Groothandel optimistisch, voorziet zes procent groei

DEN HAAG, 15 nov. De Nederlandse groothandel heeft vorig jaar een netto winst geboekt van bijna tien miljard gulden, ongeveer drie procent van de netto omzet.

Dit heeft mr. W. J. H. Graaf van Limburg Stirum, voorzitter van het Verbond van de Nederlandse Groothandel (VNG) vanochtend bekendgemaakt op het jubileumcongres van het Verbond in de Haagse Nieuwe Kerk. Het VNG bestaat veertig jaar.

Volgens Van Limburg Stirum nam de omzet van de groothandel vorig jaar toe met zeven procent tot 311 miljard gulden. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen betekent dat een reele groei van 4,4 procent. Ook de werkgelegenheid in de sector nam toe, met vier procent tot 367.000 medewerkers.

De export door de grootste ondernemingen leverden de grootste bijdrage aan de omzetstijging bij de groothandel. Graaf Van Limburg Stirum verwacht ook voor dit jaar gunstige resultaten, al maakte hij een voorbehoud in verband met de effecten van de Golfcrisis. 'De omzet in geld zal naar verwachting met bijna zes procent toenemen. Dat zou resulteren in een groothandelsomzet voor 1990 van 329 miljard gulden', zei de VNG-voorzitter. Het aantal werknemers kan met vier procent stijgen.

Van Limburg Stirum vindt dat een realistische benadering van de gevolgen van de Golfcrisis nodig is. Dat betekent minder groei dit jaar, 'maar ondanks alle sombere verhalen die recent door allerlei gezaghebbende personen zijn verkondigd, dienen we er voor te waken dat we elkaar een crisissituatie of een recessie aanpraten.'

In dit verband noemde Van Limburg Stirum het financiele beleid van de Nederlandse overheid 'bepaald risicovol'. 'Hoewel zich nu reeds duidelijke negatieve ontwikkelingen voor de staatshuishouding aandienen, schuift de regering de beslissingen rustig naar de toekomst.'

Ook toonde de VNG-voorzitter zich bezorgd over de Europese integratie. Hij wees op de acties van douane-ambtenaren tegen het onbelemmerde vrije transport en concludeerde dat 'er nog steeds sprake is van en falend beleid met betrekking tot het openen van de binnengrenzen.'

Een succesvolle afsluiting van de GATT-onderhandelingsronde die binnenkort in Geneve wordt heropend, is volgens Van Limburg Stirum voor de Nederlandse buitenlandse handel van nog groter belang dan de realisering van de open Europese binnenmarkt, door de vergaande afschaffing van tarifaire en andere handelsbelemmeringen.