Gasunie

De Nederlandse Gasunie komt nogmaals met een obligatielening van fl. 125 miljoen. De lening heeft een looptijd van vijf jaar en een uitgiftekoers van 101,25 procent. De rente op de lening bedraagt negen procent. Er is een putoptie aan verbonden die de eigenaren het recht geeft de obligaties met ingang van 19 november 1991 op elk moment terug te verkopen aan de Gasunie tegen koersen vanaf 99,60 procent.