Den Haag stelt beslissing over missie Irak uit

DEN HAAG, 15 nov. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben een beslissing over een eventuele missie naar Irak om de vrijlating van Nederlandse gijzelaars te bepleiten tot na het weekeinde uitgesteld. Dat heeft CDA-fractieleider Brinkman vanmorgen verklaard namens de vijf fractieleiders, na afloop van een vertrouwelijk gesprek met minister Van den Broek en de Nederlandse ambassadeur in Irak, Van Dam.

'Vanochtend hebben wij verschillende varianten afgewogen. De veiligheid van de gijzelaars en de zorgvuldigheid staan bij die afweging voorop', aldus Brinkman. Hij noemde het verantwoord nog enige dagen te wachten met een besluit over een missie naar Bagdad. Het gesprek had volgens hem een informatief karakter. 'De regering heeft in deze zaak een eigen verantwoordelijkheid, zoals ook het parlement dat heeft', aldus Brinkman namens de vijf fractievoorzitters.

Eerder hadden zij besloten in de gijzelingszaak gezamenlijk op te trekken en in elk geval geen delegatie uit de Kamer te sturen, omdat die een te politiek karakter zou hebben. Zij zien de hoofdtaak van een missie als humanitair.

Ambassadeur Van Dam, die gistermiddag op Schiphol aankwam, heeft zich tot nu toe steeds een tegenstander van politieke missies getoond, omdat deze naar zijn mening een verkeerd signaal aan Saddam Hussein zouden geven. Van Dam zei gisteren na aankomst dat het de gijzelaars, met wie hij voor zijn vertrek nog uitvoerig had gesproken, niets kan schelen hoe ze wegkomen uit Irak, als ze maar weg kunnen en zo snel mogelijk. Van Dam noemde hun toestand 'redelijk goed', al staan velen onder zware psychische druk. Hij zei nooit moeite gehad te hebben het regeringsstandpunt aan de gijzelaars over te brengen, hoewel de reacties soms afwijzend waren. 'Als je vastzit in een vreemd land verlies je begrijpelijkerwijs het grotere verband uit het oog.'

Inmiddels circuleren op het Binnenhof steeds meer namen van mensen die deel zouden kunnen uitmaken van een eventuele delegatie naar Irak. Behalve de namen van de oud-ministers Van der Stoel, Schmelzer en Toxopeus, hoort men nu ook die van Eerste-Kamervoorzitter Steenkamp, oud-minister De Ruiter en van de onlangs afgetreden minister van landbouw, Braks. Oud-minister en oud-secretaris-generaal van de NAVO Luns heeft inmiddels verklaard bereid te zijn naar Bagdad te gaan als de regering daar achter zou staan.

Een groep van 27 gijzelaars, onder wie Siego Wouters, zoon van de oprichter van het familiecomite 'Gijzelaars Irak', heeft een visum gekregen. Samen met 26 Ieren die net als Wouters werkten in een ziekenhuis in Bagdad is hij vanmiddag naar Jordanie vertrokken. Hij wordt morgen in Nederland verwacht.

Tijdens een bijeenkomst, gisteren in Utrecht, van het Rode Kruis met familieleden van de achtergebleven gijzelaars heeft het Rode Kruis toegezegd kerstpaketten naar Irak te zenden wanneer de gijzelaars niet voor de feestdagen vrij zijn. De vertegenwoordiger van het Rode Kruis in Irak, Tjittes, is naar het eiland Bashra vertrokken om overleg te voeren met 104 Nederlandse baggeraars die daar verblijven.