Conducteurs op de tram, tarieven omhoog

DEN HAAG, 15 nov. Minister Maij-Weggen (verkeer) wil op de trams in de grote steden weer conducteurs aanstellen. Dat kost volgens haar 145 miljoen gulden per jaar en kan worden betaald door de tarieven van het openbaar vervoer met 1,5 procent extra te verhogen. 'Ik denk er sterk over hiermee in 1992 te beginnen.'

Maij-Weggen zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens het debat over zwartrijden in het openbaar vervoer. Met het aanstellen van meer conducteurs zal de Kamer instemmen. 'Maar van een extra tariefverhoging in het openbaar vervoer ben ik niet gecharmeerd', zei vanochtend het Kamerlid Castricum (PvdA) desgevraagd. De tarieven van het openbaar vervoer stijgen de komende jaren naar verwachting al steeds met 3,5 a 4 procent. De anderhalf procent voor de conducteurs zou daar nog bij komen. De fractie van Groen Links keerde zich gisteren in het debat al meteen tegen dit plan van Maij-Weggen. 'Er wordt altijd geroepen om meer conducteurs', reageerde de minister, 'maar als dat geld kost is het huis te klein'.

Het CDA reageert liever nog niet op deze nieuwste suggestie van de minister. De VVD zet vraagtekens bij de becijferingen van de minister, omdat conducteurs gedeeltelijk zichzelf 'terugverdienen' er worden meer kaartjes verkocht en het huidige systeem van incidentele controles via 'VIC'ers' kan worden opgeheven. Het lijkt Kamerlid Jorritsma in elk geval niet redelijk om voor een probleem dat zich specifiek in de grote steden voordoet, in het hele land de tarieven te verhogen.

De vervoerbedrijven in de grote steden staan achter het plan om conducteurs in te zetten. Een woordvoerder van het Haagse vervoerbedrijf HTM acht het logisch dat de kosten van vaste conducteurs worden verhaald op de reiziger. Hij plaatst de kantekening dat een dergelijk systeem 'wel ten koste zal gaan van de snelheid van de tram, wat problemen oplevert in de spits'.

De Rotterdamse vervoermaatschappij RET vindt een extra tariefsverhoging 'een slechte zaak'. Het geld zal ergens vandaan moeten komen, maar wij weten ook nog niet waarvandaan, aldus de woordvoerder. Een woordvoerder van Streekvervoer Nederland in Utrecht denkt dat de door Maij voorgestelde prijsverhogingen mogelijk mensen weerhoudt met openbaar vervoer te reizen, wat volgens hem strijdig is met het beleid van de minister. Het Gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam wil geen uitspraak over mogelijke prijsverhogingen. Eerst moet overleg plaatsvinden met de minister, aldus een woordvoerder.

De vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) vindt het plan om de conducteur te laten terugkeren op de tram 'prima'. Verhoging van de tarieven om deze maatregel te bekostigen wijst ze echter af.