Belgie bereidt parlementaire delegatie naar Irak voor

BRUSSEL/DEN HAAG, 15 nov. Zwitserland heeft gisteren een parlementaire delegatie naar Irak gestuurd in de hoop gijzelaars vrij te krijgen. Ook in Belgie worden koortsachtig voorbereidingen getroffen voor het sturen van een groep parlementariers naar Bagdad.

In Den Haag hebben de fractievoorzitters van de Tweede Kamer een beslissing over een eventuele missie naar Irak om de vrijlating van Nederlandse gijzelaars te bepleiten tot na het weekeinde uitgesteld. Dat heeft CDA-fractieleider Brinkman vanmorgen verklaard namens de vijf fractievoorzitters na een vertrouwelijk gesprek met minister Van den Broek en de Nederlandse ambassadeur in Irak, Van Dam.

Het Belgische parlement, zo meldt onze Brusselse correspondent, is gisteren en vandaag druk bezig geweest een formule te vinden voor het sturen van een delegatie naar Irak om de Belgische gijzelaars (32 in Irak en vier in Koeweit) vrij te krijgen. Aan de ene kant wil men voorkomen dat de delegatie kan worden geinterpreteerd als een officiele missie van de hoogste wetgevende instelling van Belgie, maar anderzijds moeten er voldoende garanties kunnen worden gegeven dat de missie ook succes heeft.

De Iraakse ambassade in Brussel heeft laten weten dat de delegatie 'voldoende politiek gewicht' moet hebben, maar zowel de regering als de oppositie is daar tegen omdat Belgie dan het verwijt zal krijgen dat het het eerste land is dat een officiele delegatie naar Irak stuurt om gijzelaars vrij te krijgen.

Mogelijk is dat de delegatie nu zal worden samengesteld onder auspicien van en op initiatief van de Belgische afdeling van de Interparlementaire Unie, een organisatie waartoe alle parlementen ter wereld behoren. Voordat deze kwestie is opgelost en de samenstelling rond is zal echter nog wel enige tijd duren.

Pag. 3: 'We maakten het huis maar weer eens schoon'

Pag. 4: Deense oud-premier krijgt zestien gijzelaars vrij

Bovendien willen de Belgische parlementariers de terugkeer afwachten van een delegatie van het Belgische Rode Kruis die op het ogenblik in Irak verblijft. Tot zover onze correspondent.

Vanuit Geneve is gisteren een delegatie van vijf Zwitserse parlementsleden naar Bagdad vertrokken. Het gaat om een onofficieel initiatief. Naar verwachting zullen de Zwitsers vier dagen weg blijven. Volgens Zwitserse kranten heeft Irak van de Zwitsers verlangd dat deze een lading babyvoedsel en melkpoeder meenemen ter waarde van tien miljoen Zwitserse frank. Het ministerie van buitenlandse zaken in Bern heeft verklaard dat het niet zal handelen in strijd met het embargo tegen Irak van de Verenigde Naties.

Niet bekend

Deense kranten wisten te melden dat Irak had aangeboden om alle Deense gijzelaars vrij te laten indien Kopenhagen ermee instemde om negen miljoen dollar aan Iraakse banktegoeden in Denemarken vrij te geven die kort na de Iraakse inval in Koeweit waren 'bevroren'. (Reuter)