Verzekeraar stelt Simons vragen per advertentie

ROTTERDAM, 14 nov. Met een advertentie van twee pagina's in vijf landelijke dagbladen heeft de Nederlandse vereniging van ongevallen- en ziekteverzekeraars (NVOZ) 'een belangrijke rol willen spelen in het Kamerdebat over de stelselherziening in de gezondheidszorg'. Dat debat is vanmorgen begonnen.

Volgens woordvoerder Van Ronkel kost de actie ongeveer 300.000 gulden. De NVOZ vertegenwoordigt een derde van de particuliere verzekeringsmarkt en int jaarlijks ongeveer 5,5 miljard gulden aan premies.

In de advertentie stelt de vereniging staatssecretaris Simons (volksgezondheid) 99 vragen over zijn plannen om het stelsel van ziektekostenverzekeringen te herzien. Simons wil een vrijwel geheel nieuw stelsel, waarin de concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen toeneemt. Particuliere verzekeraars voelen meer voor verbetering van het bestaande stelsel.

Van Ronkel noemt de kosten van de advertentie 'niet licht'. 'Maar de plannen van Simons zijn nog met zoveel onzekerheden omgeven dat we het er voor over hadden.' De vereniging had graag willen onderzoeken of andere organisaties de advertentie onderschreven, maar daarvoor ontbrak de tijd. De vereniging van ziekenfondsen (VNZ) onderschrijft veel van de vragen van de NVOZ, maar vindt een advertentie 'niet het juiste middel om die kenbaar te maken'. Het ministerie van WVC is niet ongelukkig met de advertentie. 'Het zijn precies de vragen die vandaag en morgen aan de orde zijn', aldus een woordvoerder van Simons.