Vervoersbond FNV streeft naar vier dagen werken

UTRECHT, 14 nov. De Vervoersbond FNV zal gedeeltelijke invoering van een vierdaagse werkweek tot inzet maken bij de komende onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten in de havens, het wegtransport en bij de spoorwegen. De leden van de FNV-bond vinden dat in de nieuwe CAO's op zijn minst 'stappen op weg naar een vierdaagse werkweek' worden gezet.

Dit blijkt uit raadpleging van de leden die de afgelopen weken heeft plaatsgehad. Verwacht wordt dat de verbondsraad eind deze maand akkoord gaat met het eisenpakket. De Vervoersbond FNV is dan de eerste vakbond in Nederland die de vierdaagse werkweek in het officiele eisenpakket heeft opgenomen. De FNV-bonden in de dienstensector, de voedingsindustrie en de horeca hebben soortgelijke plannen.

De Vervoersbond gaat uit van een loonruimte van 5,35 procent voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Daarvan wil de bond 3,1 procentpunt beschikbaar stellen voor loonsverhoging en 2,25 procentpunt voor invoering van de vierdaagse. De bond wil in het CAO-overleg zeven extra roostervrije dagen bedingen. Gevoegd bij de bestaande dagen zou het dan mogelijk zijn een deel van het jaar de vierdaagse werkweek in te voeren. CAO-coordinator W. Waleson verwacht daarvan een aanzienlijk werkgelegenheidseffect. 'In 85 procent van de gevallen zal er absolute noodzaak ontstaan om de vrijvallende dag opnieuw te bezetten.'

De werkdag mag van de leden niet langer dan 8,5 uur duren. Werkdagen van 9 of 9,5 uur (exclusief reistijd) leiden tot een te hoge werkdruk en maken een normaal sociaal leven onmogelijk. Waleson verwacht dat de vierdaagse werkweek niet binnen een paar jaar overal zal zijn ingevoerd, maar is er wel van overtuigd dat het in de jaren negentig zal gebeuren. (ANP)