Tarief veerboten bevroren voor ondernemer op Wadden

DEN HAAG, 14 nov. De tarieven van de veerboten naar de Waddeneilanden mogen voorlopig niet worden verhoogd voor ondernemers die op deze eilanden zijn gevestigd. Staatssecretaris Van Rooij (economische zaken) beloofde gisteren in de Tweede Kamer dat de tarieven voor deze ondernemers niet zo hoog worden als voor ondernemers die elders zijn gevestigd.

Eerder had het ministerie besloten dat de tarieven per 1 januari 1991 aan elkaar gelijk moesten worden, omdat de verschillen in de transportkosten strijdig zouden zijn met de Wet economische mededinging. Dit gebeurde nadat een ondernemer op het vasteland een klacht had ingediend over wat volgens hem concurrentievervalsing was.

Het besluit van het departement leidde tot een storm van protesten op de Waddeneilanden, bij de ondernemers en bij de gemeentebesturen. Een delegatie was gisteren naar Den Haag gekomen om de bezwaren kracht bij te zetten. Volgens de ondernemers en de bestuurders heeft de geisoleerde ligging van de eilanden voor de daar gevestigde bedrijven zoveel nadelen dat de lagere tarieven een gerechtvaardigde compensatie zijn.