Studiefinanciering

GRONINGEN, 14 nov. De Informatiseringsbank in Groningen begint een gerechtelijke invordering tegen 7.500 ex-studenten. Deze mensen hebben in het verleden te veel studiefinanciering ontvangen en hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen dit geld terug te betalen. Met hulp van de deurwaarder wil de Informatiseringsbank het geld nu terugkrijgen. De Informatiseringsbank heeft nog een vordering van veertig miljoen gulden op 16.500 ex-studenten.