Simons: plan medicijnen niet duurder voor patient

DEN HAAG, 14 nov. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaat er van uit dat het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) nauwelijks zal leiden tot bijbetaling door de patient. Fabrikanten zullen uit concurrentie-overwegingen automatisch hun prijs verlagen als voor hun produkt zou moeten worden bijbetaald.

Dat meldt de bewindsman bij de gewijzigde versie van het GVS, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het systeem gaat er van uit dat medicijnen worden ingedeeld in groepen, waarbij een gemiddelde prijs wordt vastgesteld, die gaat dienen als ijk. Voor middelen die duurder zijn dan de ijk zou de patient moeten bijbetalen.

Op de eerste versie van het GVS zijn bijna 500 reacties van artsen, apothekers, verzekeraars en patientenorganisaties gekomen. Het vernieuwde systeem is aanmerkelijk 'fijnmaziger' van opzet. Doordat de grove indeling in clusters is verlaten, kunnen goedkopere middelen de duurdere gemakkelijker vervangen.

Een van de groepen die in het oorspronkelijke plan het hardst zou worden getroffen -de suikerpatienten- is in de nieuwe versie tegemoet gekomen. Doordat een fabrikant de insuline-markt vrijwel geheel in handen heeft en prijzen hanteert die praktisch allemaal boven de 'ijk' zitten, zouden de patienten structureel bij moeten gaan betalen. De groep insulines is nu echter in kleinere clusters opgedeeld, zodat dit probleem zich nauwelijks meer voordoet.

De bewindsman zegt een commissie van de Ziekenfondsraad het systeem nog een keer technisch te willen laten toetsen. WVC verwacht niet dat een door de Ziekenfondsraad bepleite hardheidsclausule in het systeem moet worden aangebracht, waardoor chronische patienten (zoals reumatici) worden ontzien. Als de industrie de prijzen verlaagt is dat niet nodig.

De apothekersorganisatie KNMP heeft positief gereageerd op het vernieuwde plan. Het komt tegemoet aan veel van de bezwaren die de apothekers in eerste instantie hadden geopperd. Op enkele punten zou het systeem nog kunnen worden verbeterd maar dat zou in goed overleg mogelijk zijn. De KNMP wijst er op dat voor invoering aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een goed overleg met artsen over het voorschrijven van medicijnen. Dat wordt geregeld in de zogeheten Meerjarenafspraak, die nu snel moet worden afgerond, aldus de KNMP.