Ruimte voor bouw 835.000 woningen tussen '95 en 2015

DEN HAAG, 14 nov. In de periode 1995 tot 2015 zullen in Nederland nog 835.000 woningen kunnen worden gebouwd.

Daarvan moeten er 485.000 in de Randstad, 240.000 in Brabant en Gelderland en 110.000 in de rest van Nederland komen. De woningbouw moet voor een groot deel binnen de steden worden geconcentreerd. De open ruimte van het 'Groene Hart' van Holland mag niet worden aangetast.

Dat maakte minister Alders (ruimtelijke ordening) vanochtend bekend bij de presentatie van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. De nota is een vervolg op de in 1988 gepubliceerde vierde nota over de ruimtelijke ordening, waarin maatregelen werden aangekondigd om de internationale concurrentiepositie van Nederland te verstevigen.

De vandaag gepresenteerde nota spreekt ook over een sterke uitbreiding van het openbaar-vervoernet, beperking van het autogebruik en bescherming van het platteland. Verder is in de periode 1995-2015 nog 10 miljoen vierkante meter kantoorruimte nodig, vooral in het westen.

Voor het ontwikkelen van de benodigde bouwlocaties voor woningen en kantoren en voor openbaar-vervoervoorzieningen heeft de minister ten minste zes miljard gulden beschikbaar tot aan het jaar 2005. Dat is in zijn ogen te weinig. Door verdere concentratie van de bouwlocaties in de stedelijke gebieden verwacht Alders dat de grondprijzen zullen stijgen. Uit deze meeropbrengst zou een deel van de voorzieningen kunnen worden betaald.

Ondanks de sterke groei van de glastuinbouw kan in het Westland verdere uitbreiding niet worden toegestaan. De tuinbouw zal moeten uitwijken naar de Zuidhollandse eilanden en naar Noord-Nederland. Bij Amsterdam kunnen in de komende jaren 15.000 woningen worden gebouwd in de locatie Nieuw-Oost; binnen de hoofdstad, Zaandam en Haarlem moeten nog 20.000 a 25.000 huizen komen. Voorzien is in dit gebied de aanleg van een ring-sneltram en een hoogwaardige verbinding tussen Haarlem, Hoofddorp, Schiphol en Amstelveen alsook een directe lijn tussen Amsterdam-West en Schiphol.

In de regio Rotterdam kunnen 75.000 woningen, evenals in het stadsgewest-Den Haag eveneens 75.000. De minister ziet voorlopig af van de bouw van een 'Parkstad' tussen Den Haag en Rotterdam en de aanleg van de kustlocatie tussen Scheveningen en Hoek van Holland. Het vliegveld Ypenburg wordt gesloten en wordt bestemd voor woningbouw.

Pag. 3: Extra aandacht voor achtergebleven gebieden