Rectificatie

In de column van Hans Ree is gisteren de zin Was het niet Hitler die gezegd heeft: niets is helemaal waar en zelfs dat niet? door een misverstand op de redactie tussen aanhalingstekens terecht gekomen. Hierdoor kon licht de indruk gewekt worden dat deze zin in het werk van Mulisch is aan te treffen. Uiteraard was dat niet de bedoeling.