Prins wordt popster voor schooljeugd

NAGASAKI, 14 nov. Terwijl ministers en regeringsleiders de troonsbestijging van keizer Akihito in Tokio aangrepen om diplomatie te bedrijven, bracht prins Willem Alexander vandaag een bezoek aan Nagasaki. Na twee dagen vol plechtigheden en banketten begon een driedaagse tocht naar 'een regio die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Japan', zoals de prins zei.

In Nagasaki richtte Willem Alexander een uitgebreid dankwoord aan zijn gastheren, de gouverneur van de prefectuur Nagasaki, I. Takada, de burgemeester van de stad Nagasaki, H. Motoshima, en de voorzitter van het Huis den Bosch-project in Holland Dorp, K. Matsuda. De prins bezocht de overblijfselen van een Nederlandse handelspost, het Nagasaki Vredespark en het Atoombommuseum.

'De bezoeken hebben mij ervan overtuigd', aldus de prins, 'dat we nooit de geschiedenis uit het oog mogen verliezen, de negatieve noch de positieve aspecten ervan. Ook is me duidelijk geworden dat de Japanse en de Nederlandse voorvaderen bepaalde eigenschappen gemeen hebben, namelijk ondernemingszin, hang naar wetenschap en doorzettingsvermogen. Dit biedt vooruitzichten voor diepere banden wederzijds.'

'Ik was onder de indruk van wat ik vandaag zag van de overblijfselen van de Nederlandse handelspost op Deshima. Ondanks de zware moeilijkheden voor de Nederlanders en aanzienlijke risico's voor de Japanse intellectuelen die hier de Westerse wetenschap kwamen bestuderen, is hier een gezonde basis gecreeerd voor de modernisering van Japan'.

Onder de honderden meisjes in schooluniform op schoolreisje in het Vredespark brak een ware hysterie uit, toen ze in de gaten kregen dat de lange blonde jongen die met zoveel egards werd behandeld een echte prins was. Belaagd door horden giechelende tieners speelde de prins zijn rol van popster mee door naar hen te zwaaien. Een lid van de hofhouding kon nog net verhinderen dat de meisjes de prins samen met hun vriendinnen op de foto zetten.