Premie van AAW stijgt van 1,15 naar 1,8 procent

DEN HAAG, 14 nov. De premie voor de Algemene arbeidsongeschiktheidswet AAW wordt volgend jaar verhoogd tot 1,8 procent. De premie bedraagt op dit moment 1,15 procent.

De verhoging is 0,15 procentpunt meer dan het kabinet aanvankelijk van plan was. Om het negatieve koopkrachteffect te compenseren, wordt de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds met 0,1 procentpunt extra verlaagd in vergelijking met het percentage dat in de Macro-Economische Verkenningen werd genoemd. Deze premie zal volgend jaar 1,6 procent bedragen.

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft dit gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. De AAW-premieverhoging levert volgend jaar 327 miljoen gulden op. Het tekort in de AAW wordt daardoor beperkt tot 50 miljoen gulden. Door een aanhoudende groei van het aantal arbeidsongeschikten vallen de tekorten bij de fondsen voor arbeidsongeschiktheid hoger uit dan de prognoses.