Parlement Italie stuurt geen eigen delegatie naar Bagdad

ROME, 14 nov. Op sterke aandrang van de regering heeft de Italiaanse Kamercommissie voor buitenlandse zaken zich gistermiddag met 25 tegen zeventien stemmen uitgesproken tegen het zenden van een parlementaire missie naar Irak om te onderhandelen over vrijlating van gijzelaars.

Ongeveer tezelfdertijd zei de 82-jarige ex-premier Amintore Fanfani dat hij 'als gelovige en als burger' een verzoek in overweging heeft genomen om een eigen Italiaanse missie naar Bagdad te leiden.

De Kamercommissie volgde de regeringslijn: geen aparte onderhandelingen, maar proberen alle gijzelaars vrij te krijgen via de Verenigde Naties, zoals in EG-verband is afgesproken. De commissie steunde wel een eventuele missie van de Raad van Europa.

Voorzitter Picoli van de commissie constateerde 'voortdurende ontduiking' van de EG-afspraken hierover. Hij zei dat dit het extra moeilijk had gemaakt om tegen een missie te stemmen.

De druk op de regering om over de Italiaanse gijzelaars te onderhandelen is groot. Medio vorige maand is hiervoor gedemonstreerd bij de Italiaanse ambassade in Bagdad. Een week later zijn vijf gijzelaars in hongerstaking gegaan en hebben familieleden van gijzelaars een korte hongerstaking gehouden voor het parlement. Er zijn ruim 300 Italiaanse gijzelaars, van wie 130 in Bagdad.

Hierna heeft het kabinet alle gezinsleden die financieel afhankelijk zijn van een gijzelaar een toelage beloofd van 30.000 lire per dag, bijna vijftig gulden. Een officiele missie naar Bagdad is steeds tegengehouden omdat de regering eraan hecht zich aan de EG-afspraken te houden nu het land voorzitter is van de ministerraad van de EG. Er zijn wel twee missies met parlementsleden van de oppositie in Irak geweest.

Fanfani zei dat het feit dat Italie nu EG-voorzitter is voor de parlementsleden van de regeringspartijen betekent dat zij moeten proberen de pogingen van Italie om de EG op een lijn te houden niet te doorkruisen. Hij is wel meteen gesprekken begonnen om te zien of de regering een missie van hem daadwerkelijk zou tegenhouden.

Staatssecretaris Lenoci van buitenlandse zaken gaf hierover tegenstrijdige signalen. Hij zei: 'Als een prestigieuze persoon een initiatief wil nemen zal de regering dat niet verhinderen maar ook niet aanmoedigen.' Over een parlementaire missie zei hij dat deze alleen maar 'extra zuurstof' zou geven aan Saddam Hussein en diens 'handeltje' met gijzelaars in de kaart zou spelen. Tot zover onze correspondent. Een groep Canadese politici staat gereed om naar Bagdad te reizen voor onderhandelingen over de vrijlating van de 37 Canadese gijzelaars, maar in Bagdad bestaat weinig animo haar te ontvangen. Dat heeft een van de deelnemers aan de missie, de conservatieve parlementarier Robert Corbett, gisteren meegedeeld. De Iraakse regering heeft minister van buitenlandse zaken Joe Clark uitgenodigd over de gijzelaars te komen onderhandelen. Clark, die heeft geweigerd zijn zegen te geven aan de missie van de parlementariers, wil zelf ook niet gaan.

De Iraakse regering zal nog eens vier Amerikaanse gijzelaars vrijlaten, zo heeft de voormalige Amerikaanse minister van justitie Ramsey Clark gisteren in de Jordaanse hoofdstad Amman meegedeeld. Clark heeft zojuist een bezoek aan Irak afgesloten, waar hij onder andere de opening van een 'vredeskamp' heeft bijgewoond. Het kamp is bedoeld als forum voor iedereen die zijn solidariteit met Irak wil uiten, aldus de organisatoren.

De Braziliaanse regering heeft tegengesproken dat zij in oktober geheime afspraken heeft gemaakt met Irak in ruil voor de vrijlating van alle 256 Braziliaanse gijzelaars. Volgens de krant O Globo heeft de regering alle contracten van Braziliaanse bedrijven met Irak die voor de huidige crisis zijn getekend moeten garanderen.

    • Marc Leijendekker