Onderzoek 'ranginflatie' uitgebreid

DEN HAAG, 14 nov. Minister Ter Beek wil het toegezegde onderzoek naar ranginflatie op Defensie uitbreiden. Bij Defensie zijn 122 vlagofficieren in dienst (generaals en admiraals). Dat aantal zou veel hoger liggen dan in andere landen.

Eerder heeft minister Ter Beek aan de Eerste Kamer toegezegd de omvang van mogelijke ranginflatie te zullen onderzoeken. Nu schrijft hij in een brief aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer dat de cijfers die hij ter beschikking heeft 'een bepaald beeld suggereren'.

Bij het onderzoek naar promoties en het grote aantal vlagofficieren wil Ter Beek nu de situatie bij de rijksoverheid in zijn geheel betrekken. Hij zegt toe dat bij het onderzoek gegevens worden verzameld bij defensie, de rijksdienst, de marktsector en bij buitenlandse krijgsmachten. Het cijfermateriaal, analyses en conclusies zullen worden beoordeeld door een externe onderzoeksinstantie.

Het voordeel van een organisatie van buitenaf is dat onafhankelijke conclusies naar de Kamers gestuurd kunnen worden. Op Defensie is in het verleden gebleken dat het moeilijk is om de juiste gegevens over promoties en motieven daarvoor los te krijgen. De militairen waren zeer terughoudend om inzicht te geven in het beleid dat ertoe leidde dat het aantal vlagofficieren en andere hoge officieren steeds maar toenam en promoties werden verleend soms vlak voor het afzwaaien. In de loop van 1991 krijgt de volksvertegenwoordiging de resulaten van het onderzoek voorgelegd.