Maatregelen Maij voor A16 en tegen ongelukken in mist

DEN HAAG, 14 nov. Minister Maij-Weggen (verkeer) heeft gisteren zowel specifieke maatregelen aangekondigd voor rijksweg 16 (Moerdijk-Breda) als algemene maatregelen om ongelukken in de mist zoveel mogelijk te voorkomen.

De rijksweg nabij Breda, waar zich vorige week in plotseling optredende mist kettingbotsingen voordeden die 8 doden en 27 zwaar gewonden tot gevolg hadden, wordt zo spoedig mogelijk voorzien van een verkeerssignaleringssysteem. Tevens wordt er een omvangrijke proef genomen met mistdetectie. Nog voor januari zullen langs de A-16 attentieborden worden geplaatst die in perioden waarin zich daar mist kan voordoen automobilisten daarvoor waarschuwen.

Voor deze en andere maatregelen verkreeg Maij-Weggen gisteren de instemming van de Tweede Kamer. Tot de algemene maatregelen behoort het zoveel mogelijk uitschakelen bij auto's van de rechter mistlamp. Het blijkt dat het voeren van twee mistachterlichten tot verwarring leidt omdat ze vaak voor remlichten worden aangezien. Nederland wil hierover internationale afspraken maken en vooruitlopend daarop zal de minister aan de organisaties van auto-importeurs en garagehouders vragen de rechterlamp uit te schakelen. Volgens Maij-Weggen hebben de mistachterlichten op 6 november waarschijnlijk nauwelijks een rol gespeeld, omdat de mist zo onverwachts kwam dat de mistlampen niet zullen hebben gebrand.

Over de betrouwbaarheid en de effectiviteit van mistdetectiesystemen, gecombineerd met een waarschuwingssysteem voor autobestuurders, valt nog weinig met zekerheid te zeggen, liet de minister gisteren aan de Tweede Kamer weten. De vraag is bijvoorbeeld of plotseling optredende en zeer plaatselijke mist (de situatie bij Breda op 6 november) met mistmeetsystemen voldoende zijn te signaleren. De proef op de A16 moet meer duidelijkheid bieden en aan de hand daarvan zal worden bepaald of zo'n systeem ook in andere gebieden wordt geinstalleerd. Mistgevoelige gebieden zijn volgens Maij-Weggen vooral in de lage delen van het westen en midden van Nederland gelegen.

De minister was al van plan op grote schaal verkeerssignalering op de Nederlandse wegen in te voeren. Daarmee wordt de automobilist geinformeerd over de gemiddelde snelheid die iets verderop wordt gereden. Verder overweegt Maij-Weggen een systeem van tekens op de wegen te realiseren aan de hand waarvan de weggebruiker objectief de zichtafstand kan bepalen. In Frankrijk bestaat zo'n systeem met op vaste onderlinge afstanden 'chevrontekens' op de weg.

Regionale verkeersinformatie, ook over mist, op de regionale omroepen, komt er wat Maij-Weggen betreft zo spoedig mogelijk. Van bezwaren bij Rijkswaterstaat tegen het plaatsen van borden langs de weg die de frequentie van deze zenders aangeven (zoals bijvoorbeeld in Duitsland het geval is), was haar niets bekend. De regionale omroepen hebben al aangeboden dergelijke informatie, gecombineerd met de frequentieborden, te verzorgen.

Over de rijksweg tussen de Moerdijkbrug en Breda merkte de minister op dat dit een sterk verouderde autosnelweg is met een krap profiel, korte in- en uitvoegstroken, waardoor er maar weinig ruimte is voor noodmanoeuvres. Het wordt er jaarlijks drukker en het aantal ongelukken tussen 1986 en 1989 is er met 60 procent toegenomen. Relatief rijden er veel vrachtauto's. Op langere termijn, aldus Maij-Weggen, wordt de weg verbreed tot twee maal drie rijstroken.

De minister liet verder weten dat het politie-onderzoek naar het ongeluk van 6 november nog twee maanden zal duren. Wel beschikt ze over aanwijzingen dat er veel te hard werd gereden, zowel door personenauto's als vrachtwagens. De minister zegde de Kamer gisteren toe dat zo snel mogelijk op sommige wegen proeven zullen worden gedaan met inhaalverboden voor vrachtauto's, eventueel gecombineerd met eigen rijstroken voor deze categorie weggebruikers.