Kok voorziet 'niet geringe' tegenvaller met belasting

DEN HAAG, 14 nov. Minister Kok (financien) houdt dit jaar rekening met een nieuwe 'niet geringe' belastingtegenvaller. De bewindsman meldt dit in zijn Najaarsnota die komende vrijdag in het kabinet wordt besproken.

Kok noemt geen precies bedrag. Maar in Den Haag gaat men ervan uit dat de belastingtegenvaller ten minste een miljard gulden zal bedragen.

De tegenvaller zal, in elk geval voor een deel, doorwerken naar 1991. Hierdoor wordt de financiele problematiek voor volgend jaar en ook de jaren daarna, waarover het kabinet zich in januari buigt bij de 'tussenbalans', verder vergroot.

De nieuwe tegenvaller doet zich vooral voor in de inkomensten- en vennootschapsbelasting. De tegenvallende resultaten van een aantal bedrijven doen zich nu reeds voelen in de inkomsten voor de schatkist. Kok had eerder dit jaar ook al melding gemaakt van belastingtegenvallers over 1990 van 1,5 miljard gulden. Dit bedrag wordt in de begroting gecompenseerd doordat een aantal ministers (tot nu toe) minder geld uitgeeft dan was begroot. Het kabinet zal, zoals al was afgesproken, in december bezien of maatregelen nodig zijn.

Dan zal onder andere het in de Miljoenennota aangekondigde voornemen aan de orde komen om reeds dit jaar een (voor het eerste kwartaal van 1991 bestemde) rijksbijdrage van 1,5 miljard gulden aan het kinderbijslagfonds te betalen. Pag. 11: Tegenvaller voor Kok Minister Kok wilde op deze manier de door incidentele factoren toch al aanzienlijke begrotingsproblemen van volgend jaar verlichten. Door de nieuwe belastingtegenvaller wordt het nu twijfelachtig of de bewindsman deze 'kasschuif' kan toepassen. Het financieringstekort moet volgens het regeerakkoord met een half procent omlaag naar 4,75 procent.

In de begrotingscijfers voor 1991 was al een belastingtegenvaller van 2 a 2,5 miljard gulden verwerkt. Voor een deel gaat het hier om de doorwerking van eerdere belastingtegenvallers. Daar komt nu dus nog een bedrag bij. Het ministerie van financien doet al enige tijd onderzoek naar de oorzaken van de steeds terugkerende belastingtegenvallers. Volgend jaar komt het departement met een nadere rapportage.