Kamer twijfelt aan haalbaarheid plan-Simons

DEN HAAG, 14 nov. De Tweede Kamer wil meer duidelijkheid van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) over de stelselherziening in de gezondheidszorg. Met name de VVD en in iets mindere mate het CDA en D66 vinden dat aan een groot aantal voorwaarden moet worden voldaan voordat Simons goedkeuring krijgt voor zijn plannen die in 1995 zouden moeten leiden tot een volksverzekering voor iedereen.

Het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) maakte zich vandaag tijdens mondeling overleg over het plan-Simons vooral zorgen over de wijze waarop straks uit een centrale kas geld voor verzekeraars moet worden verdeeld, het zogenaamde normuitkeringsstelsel. Simons heeft nog niet genoeg criteria gevonden op basis waarvan geld afkomstig uit de inkomensafhankelijke premies van verzekerden tussen de verzekeraars kan worden verdeeld. Dees wil de garantie dat een dergelijk systeem werkt.

Niet bekend

Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) wil van Simons, die de Kamer morgen antwoordt, een tijdschema waarin de weg naar een algemene zorgverzekering wordt uitgewerkt. Wat hem betreft kan de stelselherziening zich binnen drie jaar voltrekken. Hij onderstreepte ook de noodzaak van 'een redelijk politiek en maatschappelijk draagvlak' voor het plan-Simons.

Dees pleitte ervoor om de verzekerden in de eindsituatie 30 procent in plaats van 15 procent van hun premie nominaal af te laten dragen. Verzekeraars krijgen daardoor meer ruimte om met elkaar te concurreren, aldus Dees. Als de verhouding tussen een inkomensafhankelijke en een vaste premie op 70-30 in plaats van 85-15 wordt gesteld, zal de VVD haar bezwaren laten varen tegen een brede basisverzekering. Om te voorkomen dat overhaast belangrijke beslissingen worden genomen, wil Dees dat de stelselherziening over tien jaar wordt uitgesmeerd.