Kamer stemt in met aftrek reiskosten

DEN HAAG, 14 nov. De Tweede Kamer gaat akkoord met de bevriezing in 1991 van het reiskostenforfait voor woon-werkverkeer en van de onbelaste reiskostenvergoeding van 44 cent per autokilometer op het niveau van 1990.

Dat bleek vanmorgen tijdens een overleg van de Kamercommissie van financien met staatssecretaris Van Amelsvoort.

De Kamer gaat ervan uit dat de wet wordt aangepast, opdat de aanpassingstechniek niet meer tot politieke discussie aanleiding hoeft te geven. De staatssecretaris van financien denkt aan een vaste peildatum van de goedkoopste openbaar-vervoertarieven, waaraan de reiskostenaftrek en de kilometervergoeding gekoppeld zijn. Bovendien is een tussentijdse aanpassing aan gewijzigde openbaar-vervoertarieven onwenselijk. Het is de bedoeling eens per jaar, op 1 januari, de aftrek en de vergoedingen aan te passen.

De onbelaste autokilometervergoeding is gekoppeld aan het tarief van een NS-dagretour met kortingskaart. Indien die kortingskaart zou worden afgeschaft, zou dat inhouden dat de onbelaste autokilometervergoeding met circa drie cent opgetrokken zou moeten worden. Op dit moment staat overigens niet vast dat NS al in 1991 van die kortingskaart af wil.

Het reiskostenforfait is gekoppeld aan de NS-jaartrajectkaart. Voor die kaart, die vanaf 1 oktober 1990 verkrijgbaar is, wordt thans een prijs gevraagd die overeenkomt met de prijs van tien en een half maand trajectkaarten. (ANP)