Iraakse militairen geexecuteerd na verzet tegen inval

VAN/NICOSIA, 14 nov. Zes generaals en 120 lagere officieren zijn begin augustus in Irak geexecuteerd omdat ze hadden geweigerd deel te nemen aan de invasie van Koeweit. Dat heeft een 26-jarige, uit het Iraakse leger gedeserteerde kapitein gisteren gezegd in een gesprek met journalisten in de Oostturkse stad Van. Irak heeft zijn beschuldiging tegengesproken als 'leugens'. De kapitein, die weigerde zijn naam te noemen uit angst voor vergeldingsmaatregelen tegen in Irak achtergebleven verwanten, maakt deel uit van een groep van 100 Iraakse militairen en 30 burgers die in september te voet naar Turkije is gevlucht. De kapitein is de enige Arabier in de groep; de rest wordt gevormd door etnische Turken of Assyrische christenen. Diplomaten en Egyptische media hebben in augustus gemeld dat 120 Iraakse militairen waren terechtgesteld wegens verzet tegen de invasie van Koeweit. De kapitein had zelf wel dienst gedaan in Koeweit. Daar, zo zei hij, waren in zijn dienstperiode honderden burgers gedood. 'De orders waren iedereen te doden die zich tegen de invasie verzette.' Hij vluchtte tijdens zijn verlof. (Reuter, AFP)