Handschriften Nijhoff en Gijsen naar veiling

HAARLEM, 14 nov. Bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper wordt op 21 november het vrijwel complete manuscript geveild van de eerste editie van De Wandelaar, het debuut van Nijhoff dat in 1916 verscheen bij de Amsterdamse uitgever W. Versluys. Nijhoff (1894-1953) bracht nauwelijks correcties aan in dit 53 handgeschreven vellen tellende manuscript. Wel besloot hij om het gedicht 'De Lantaren' te laten vervallen: de onderste helft van de bladzijde is uit het manuscript gescheurd.

Handschriften van Nijhoff zijn zeer zeldzaam. In mei van dit jaar verkocht het Haarlemse veilinghuis enkele brieven van Nijhoff uit de collectie van publicist Hans Roest, maar handschriften van gedichten zijn in jaren niet op de markt verschenen. De richtprijs in dan ook bepaald op 20.000 tot 25.000 gulden.

De handschriften zijn eigendom van een buitenlandse particulier die onbekend wenst te blijven. Hij bracht ook een manuscript in van E. du Perron (een vertaling van het boek Fermina Marquez van Valery Larbaud uit 1935, richtprijs 15.000 tot 18.000 gulden) en een 88 brieven, telegrammen en briefkaarten tellende correspondentie uit de jaren 1939-1952 tussen de vooraanstaande uitgever A. A. M. Stols en Marnix Gijsen, schrijversnaam van Jan-Albert Goris (richtprijs: 5.000 tot 6.000 gulden). De opmerkelijkste brief uit deze correspondentie is als 'Strikt vertrouwelijk' bestempeld en dateert van 10 augustus 1949. Op die dag schreef Stols aan Gijsen (1899-1984) over een bewerking door Hubert Lampo van een artikel van Gijsen: 'Persoonlijk heb ik de grootste bewondering voor het scheppend ouevre van heer Lampo, doch wat hij met Uw tekst heeft uitgehaald is wel zeer bar en artistiek gesproken onverantwoordelijk. Kort en goed: de heer Lampo heeft Uw tekst volkomen 'verpest'. Doch bovendien heeft de heer Lampo, die zijn Nederlandsch niet zoo kent als hij graag zelf zou willen gelooven, volkomen willekeurig ingegrepen en zelf fout op fout gestapeld bij zijn correcties.'