Gebiedsverdeling marine in golfgebied

De gebiedsindeling van de Golf, zoals die tussen de landen van de Westeuropese Unie (waaronder Nederland) en de Verenigde Staten is afgesproken. In elk van de vakken opereren schepen volgens een elke twee weken opnieuw vastgesteld roulatieschema. Het A-gebied is het verst verwijderd van een eventueel strijdtoneel, de schepen in de C-gebieden bevinden zich binnen het bereik van de Iraakse luchtmacht. De beide Nederlandse fregatten, Witte de With en Pieter Florisz, zijn op dit moment na een lang weekeinde passagieren op de Seychellen onderweg naar het A-gebied. Dat is gisteren in een overleg van de commandanten in Bahrein afgesproken. De Nederlanders moeten op 17 november weer aan het werk. Ze blijven daar tot begin december, waarna ze naar Djibouti varen om te worden afgelost door het luchtverdedigingsfregat Jacob van Heemskerck, het standaardfregat Philips van Almonde en het bevoorradingsschip Zuiderkruis. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze nieuwe schepen, die in principe een half jaar in de Golf blijven, naar het C-gebied worden gedirigeerd. Op bevel van de minister van defensie mogen Nederlandse schepen niet verder komen dat 27,5 graden noorderbreedte.