Foto

DEN HAAG Onder het motto 'Geen zicht op schoon water' namen zo'n twintig leden van verschillende milieu-organisaties vanmorgen een duik in de Hofvijver in Den Haag om aandacht te vragen voor het waterbeheer. Na afloop werd een petitie aangeboden aan de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, die vandaag vergaderde over de Derde Nota Waterhuishouding. De Tweede Kamer behandelt de Nota op 19 november. Volgens de organisaties zijn de aangekondigde maatregelen 'volstrekt onvoldoende voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van zoete en zoute watersystemen'. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)