Drs. F. door hof tot 6 jaar gevangenis veroordeeld

ARNHEM, 14 nov. Het hof in Arnhem heeft de voormalige geneesheer-directeur van de Heldring-stichting in Zetten, de 57-jarige drs. F., vanmorgen veroordeeld tot zes jaar gevangenis en elf jaar ontzetting uit de geneeskunde wegens het plegen van ontucht met aan zijn zorg toevertrouwde pupillen.

In mei dit jaar besloot de Arnhemse rechtbank tot dezelfde straf. Het openbaar ministerie had voor het hof acht jaar gevangenis en 13 jaar ontzetting uit het beroep geeist.

Het hof achtte bewezen dat F. 'frequent, zeer regelmatig en gedurende een lange periode zeer kwetsbare meisjes seksueel heeft misbruikt'. Bij de bepaling van de strafmaat heeft het hof in overweging genomen dat de slachtoffers van F. vele jaren nodig hebben gehad de trauma's ten gevolge van dit misbruik te verwerken terwijl anderen 'er wellicht nooit meer over heen zullen komen'. Ook het feit dat andere jeugdpsychiaters en werkers in de maatschappelijke hulpverlening aan jeugdigen door het optreden van F. 'ernstig in discrediet zijn gebracht', is in de overwegingen van het hof meegenomen.

Verder rekent het hof de ex-psychiater zwaar aan dat hij daarbij zijn positie als directeur en behandelend psychiater heeft misbruikt. 'De samenleving is door een en ander zwaar geschokt en terecht diep verontwaardigd', aldus het hof.

Bij de bepaling vn de strafmaat heeft het hof ook rekening gehouden met het feit dat F. door alle aandacht voor zijn proces, en door het verlies van zijn werk 'maatschappelijk en in de persoonlijke sfeer in een isolement is geraakt.'

Het hof verwierp het verweer van de verdediging over de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie op grond van het feit dat F. geen eerlijke berechtig gehad zou hebben. Ook de verzoeken van de verdediging om de aangeefsters als getuigen te horen, om jeugdpsychiaters als getuige-deskundigen op te roepen, om medische dossiers van de slachtoffers bij het onderzoek te betrekken en om een schouw te houden in Zetten, werden door het hof afgewezen. Verworpen werd ook het verweer als zouden de slachtoffers tot hun aangiften gekomen zijn onder invloed van een 'collectieve waan'.

Omdat de motivering van het hof pas volgende week gereed is, kon de raadsman van F., mr. E. Ph. R. Sutorius vanmorgen geen definitieve uitspraak doen over een eventueel cassatieberoep van F. 'Daarvoor moet ik de gronden kennen die het hof aanvoert in zijn arrest', aldus Sutorius, die de procedure 'ietwat onbevredigend' noemde.

Als het tot een cassatieberoep komt, wil Sutorius samenwerken met de Haagse strafpleiter mr. G. Spong. 'Ik zal de raadsman van mijn client blijven, maar Spong zal mij als cassatie-specialist ter zijde staan.'