Drie Palestijnse leiders in Israelische hechtenis

TEL AVIV, 14 nov. Wegens de sterke opleving van de Palestijnse volksopstand heeft Israel besloten het Leiderschap van de intifadah gevangen te zetten. Op last van minister van defensie Moshe Arens werden gisteren drie vooraanstaande leiders van Yasser Arafats guerrillabeweging Al-Fatah in bezet gebied op verdenking van het aanzetten tot en organiseren van terreur in administratieve hechtenis genomen.

Afhankelijk van de reactie van de VS en in de bezette gebieden op deze drastische maatregel zullen volgens een vanmorgen door radio Israel geciteerde bron in Jeruzalem meer arrestaties volgen.

Radwan Abu Ayyash (40), hoofd van de Arabische journalistenorganisatie, en Ziad Abu Ziad (50), hoofdredacteur van het in het Hebreeuws in Oost-Jeruzalem uitkomende blad Kesher (brug), kregen ieder een half jaar administratieve hechtenis opgelegd. Dr. Ahmed el-Yazji, een in 1988 ontslagen arts van het Shifa-ziekenhuis in Gaza, gaat een jaar zonder vorm van proces naar de gevangenis. Volgens militaire bronnen is er zoveel geheim belastend materiaal tegen de drie voorhanden dat het opgelegde administratieve arrest makkelijk de test van hoger beroep voor het Hooggerechtshof kan doorstaan.

Radwan Abu Ayyash en Ziad Abu Ziad werden genoemd als kandidaten uit de bezette gebieden voor deelneming aan de Palestijnse delegatie waarmee Israel volgens het door Jeruzalem getorpedeerde plan-Baker in Kairo zou onderhandelen. Radwan Abu Ayyash heeft er reeds een administratief arrest van een half jaar opzitten.

Een andere Palestijnse leider, Faisal Husseini, legde gisteravond het arrest uit als overtuigend bewijs dat Israel geen vreedzame oplossing van het Palestijnse geschil wenst. In dezelfde geest heeft de Arabische journalistenorganisatie vanmorgen de arrestatie van de journalisten Radwan Abu Ayyash en Ziad Abu Ziad fel veroordeeld.

In een gemeenschappelijke verklaring trekken de linkse oppositiepartijen Mapam, Shinui en Rats (burgerrechtenpartij) vandaag eveneens scherp van leer tegen de arrestatie van deze als gematigd bekendstaande Palestijnen. Volgens deze partijen bewijst de arrestatiegolf dat de rechtse regering haar zelfbeheersing verliest. 'Yitzhak Shamir probeert de laatste gematigde Palestijnen uit te schakelen zodat er met niemand meer over iets kan worden gepraat', aldus de verklaring.

Namens de Arbeiderspartij omschreef Jossi Beilin, een vertrouweling van partijleider Shimon Peres, de arrestaties als 'verschrikkelijke zwakte van een regering die niet tegen politieke uitdagingen is opgewassen'. Hij wees erop dat Radwan Abu Ayyash en Ziad Abu Ziad in de categorie vallen van vooraanstaande Palestijnse persoonlijkheden die voortdurend pleiten voor een vreedzame oplossing van het Israelisch-Palestijnse geschil.

Het ochtendblad Davar van het algemeen vakverbond, de Histadrut, beschuldigt de regering er vandaag van een demagogisch verband te leggen tussen de Palestijnse messentrekkerij tegen militairen en burgers en de activiteit van de gisteren gearresteerde Palestijnen. De maatregel dient volgens de krant in de allereerste plaats de politieke these van de regering Shamir dat er aan Palestijnse zijde niemand is om mee te praten.

Het besluit van minister Arens het leiderschap van de intifadah in de bezette gebieden aan te pakken vindt vandaag grote bijval bij rechtse politici in de regeringscoalitie. Maar voor Alikim Haetsni, van de regeringspartij Tehiya, komt het besluit te laat. Zijns inziens kan de intifadah pas worden onderdrukt indien 5.000 Palestijnen die de opstand leiden en van wie de namen bekend zijn worden uitgewezen.

Het is te verwachten dat in het bijzonder de gevangenzetting van Radwan Abu Ayyash, wiens Arab Media Center dagelijks een bulletin uitgaf over de gebeurtenissen in de bezette gebieden, scherpe internationale kritiek zal uitlokken. Hij onderhoudt uitgebreide contacten met in Israel gestationeerde diplomaten en speelt een hoofdrol in Palestijnse delegaties die besprekingen voeren met buitenlandse delegaties.

Veelvuldig ontving hij buitenlandse correspondenten voor interviews en achtergrondgesprekken, waarbij hij soms vertrouwelijk toegaf dat de intifadah in grote moeilijkheden was gekomen. Hij maakt zich grote zorgen over de opkomst van sterke radicale krachten in de Palestijnse gemeenschap die ook hem naar zijn zeggen 'naar het leven staan'.

Vredesoverleg tussen Israel en de PLO, op basis van het naast elkaar bestaan van Israel en een Palestijnse staat, is volgens hem de enige uitweg uit het Israelisch-Palestijnse geschil. 'Als de vredeskans wordt gemist komen in beide kampen de extremisten aan het woord', zei hij tijdens een van de vele gesprekken die ik met hem had.

    • Salomon Bouman