Dr. F. J. H. Don

Dr. F. J. H. Don, sinds 1989 onderdirecteur van het Centraal Planbureau is per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Methoden van Toegepast Economisch Onderzoek aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. Don (36) studeerde econometrie aan de UvA.